title

Pravidla závodu

 

Registrace a startovné

Potvrzením registrace k závodu a úhradou startovného vyjadřuje účastník závodu souhlas s pravidly stanovenými organizátorem závodu.

Nastoupit ke startu závodu jsou oprávněni pouze účastníci s řádnou registrací a včas uhrazeným startovným.

Účastník závodu je povinen se dostavit na závodiště minimálně 1 hodinu před začátkem své startovní vlny, provést řádnou registraci, doložit podepsaný dokument „Podmínky závodu“, legitimovat se občanským průkazem a vyzvednout si startovní balíček.

Účastníci závodu ve věku 15-18 let mohou startovat pouze po odevzdání písemného souhlasu zákonného zástupce organizátorovi závodu, a to zároveň s registrací v den závodu.

Startovné se z administrativních a organizačních důvodů nevrací. Pokud se z nějakého důvodu nemůže účastník závodu účastnit, lze převést startovní číslo na náhradníka, což je potřeba nahlásit pořadateli závodu na e-mail aktivityrace@sportabacie.cz nejpozději do 17. 6. 2016. Pro náhradníka platí stejná pravidla jako pro prvotního plátce.

Účast jednotlivců a týmů

Účastník se do závodu může registrovat jako jednotlivec nebo jako tým. Minimální počet účastníků při registraci v týmu jsou 4 osoby. Minimální počet startujících v týmu, v den závodu, jsou 3 osoby.

Jako výsledný čas týmu bude brán součet 3 nejrychlejších členů týmu. 

Tým bude ve výsledkové listině hodnocen jen v případě doběhu všech členů registrovaných v den závodu.

Účastníci, kteří startují v kategorii týmy, se automaticky zařazují také do kategorie jednotlivci.

Pohyb závodníků po trati

Start závodu Aktivity Race se uskuteční ve vlnách. První vlna odstartuje pravděpodobně v 9 hodin.

Startovní časy všech vln uveřejní organizátor závodu nejpozději 12. 6. 2016 na webu expo.sportabacie.cz. Organizátor si vyhrazuje právo upravit startovní časy jednotlivých vln během závodu tak, aby zajistil jeho plynulý průběh.

Organizátor má právo měnit časy startovních vln v průběhu závodu, aby zajistil plynulý průběh závodu.

Každý účastník závodu poběží s řádně připevněným čipem na těle a s viditelně napsaným startovním číslem. To mu bude přiděleno při registraci. Po skončení závodu je povinen odevzdat funkční a nepoškozený čip pořadateli.

Účastník závodu se po celou dobu účasti na Aktivity Race chová podle zásad fair-play, dbá na bezpečnost svou i ostatních závodníků a doprovázejících osob.

Účastníci během celého závodu Aktivity Race ctí pravidlo rychlejšího. Pomalejší závodníci uvolňují trať rychlejším, nekřižují jim dráhu ani jinak neznemožňují pohyb vpřed.

Účastníkům je zakázáno absolvovat závod pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek.

Účastník závodu, který závod z jakýchkoli důvodů předčasně ukončí, je povinen nahlásit tuto skutečnost nejbližšímu rozhodčímu nebo organizátorovi.

Účastník závodu i jeho doprovod je povinen bezvýhradně dodržovat pokyny pořadatelů a organizátorů před, během i po závodu.

Překonávání překážek na trati

Účastník závodu, který si zkrátí předepsanou trať, vynechá nebo nezvládne jakoukoli překážku, aniž by splnil náhradní plnění, nebo ze závodu z jakéhokoli důvodu odstoupí a nedokončí jej, bude diskvalifikován.

Pro kvalifikaci závodníka je nezbytně nutné, aby absolvoval závod v celé délce, překonal všechny stanovené překážky, případně úkoly splnil organizátorem stanoveným náhradním plněním.

Za náhradní plnění, které se vyžaduje při nezvládnutí některé z překážek, je považováno 20 angličáků (burpee). Správné provedené cviku zde. Organizátor může na vybraných stanovištích náhradní úkol alternativně změnit.

Práva a odpovědnost organizátora

Organizátor nepřebírá odpovědnost za věci odložené mimo oficiální prostor úschovny zavazadel.

Organizátor si v případě nenadálých situací u překážek (dlouhé časové plnění, příliš mnoho závodníků na jednom místě atd.) vyhrazuje právo zasáhnout a účastníky závodu usměrnit.

Účastníci závodu jsou povinni se jeho pokyny řídit.

Organizátor si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

Vítězové závodu Aktivity Race budou vyhlášeni a odměněni odpoledne v den konání závodu.